Chirurgia stomatologiczna

Współczesna chirurgia stomatologiczna to nie tylko ekstrakje zębów ale także szereg zabiegów mających na celu eliminacje ognisk zakażenia a także rekonstrukcję i regeneraję tkanek. Zależy nam na komforcie Pacjentów dlatego każdy zabieg wykonujemy bezboleśnie i w sposób delikatny. Dla szczególnie wrażliwych pacjentów istnieje także możliwość przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu ogólnym.

W naszej Klinice wykonujemy m.in:

  • ekstrakcje (w tym także zębów ósmych)
  • ekstrakcje zębów zatrzymanych
  • hemisekcje, radektomie (usunięcie jedynie części zęba lub pojedynczego korzenia zęba trzonowego)
  • resekcje wierzchołków korzeni
  • wyłuszczenia torbieli
  • kortykotomia
  • implanty systemu Zimmer oraz Straumann
  • podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i zamkniętą
  • rekonstrukcje defektów kostnych przy użyciu biomateriałów
  • drobne zabiegi chirurgiczne na tkankach miękkich takie jak np. korekta i plastyka kształtu dziąseł oraz zabiegi poprawiające efekty leczenia protetycznego i ortodontycznego.

Zobacz również