Gwarancja

Świadomi umiejętności naszych lekarzy oraz tego, że stosujemy rozwiązania o najwyższej światowej jakości, dajemy Państwu gwarancję na zabiegi stomatologiczne wykonane w naszej klinice.

Czas trwania gwarancji:

 • Wypełnienia światłoutwardzalne w zębach stałych – 1 rok gwarancji
 • Pierwotne leczenie endodontyczne – 2 lata gwarancji
 • Leczenie Implantologiczne objęte jest – 5 letnią gwarancją.
 • Prace protetyczne ruchome i stałe – 2 lata gwarancji
 • Wypełnienia w zębach mlecznych – 6 miesięcy gwarancji

Gwarancja traci ważność jeśli pacjent:

 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne co 6 miesięcy.
 • nie utrzymuje prawidłowej czystości jamy ustnej i jednocześnie nie poddaje się profesjonalnym zabiegom higienizacyjnym.
 • samodzielnie naprawiał uszkodzenia protezy

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych jak np. korony tymczasowe czy protezy natychmiastowe
 • prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i urazów mechanicznych
 • uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • uszkodzeń mechanicznych zębów będących w trakcie leczenia
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszym gabinetem

Jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe gwarancja zostaje skrócona do 6 miesięcy.

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości, będącej wynikiem leczenia stomatologicznego, pacjent zobowiązany jest do zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie do 2 tygodni od wystąpienia problemu.

W ramach udzielanej gwarancji lekarz zobowiązuje się do ponownego wykonania danej usługi, lub wykonania rozwiązania alternatywnego, uwzględniając poniesione pierwotnie koszty.